Huisregels van Annatomie

 1. Afspraken en Annuleringen:
  • Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.
  • Annulering van een afspraak is kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht. In geval van overmacht wordt de afspraak verzet in onderling overleg.
 2. Betaling:
  • Betaling dient direct in de praktijk plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Gezondheidsvragen:
  • Voor aanvang van de eerste behandeling stellen we enkele vragen over je gezondheid.
 4. Massage en Sensualiteit:
  • Annatomie is een professionele praktijk en biedt geen sensuele dienstverlening. Enige suggestie in die richting leidt tot onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening en geen mogelijkheid tot terugkeer.
 5. Aansprakelijkheid en Hygiëne:
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
  • Hygiëne staat voorop. Zorg voor je eigen hygiëne, en wij zorgen voor een schone werkruimte met prettige materialen.
 6. Massageoliën:
  • We gebruiken oliën en wax op natuurlijke basis, soms vermengd met etherische oliën.
 7. Medische Overwegingen:
  • Bij doktersbehandeling of medicijngebruik altijd overleggen met de arts voordat je een behandeling ondergaat.
  • Annatomie is niet aansprakelijk voor schade door het verzwijgen van medische informatie.
 8. Vertrouwelijkheid:
  • Alle gedeelde informatie voor, tijdens of na een behandeling blijft vertrouwelijk en wordt niet met anderen gedeeld.
 9. Gezondheid en Massage:
  • Het doel van de massage is het optimaliseren van lichaamsfuncties.
  • In geval van klachten bespreken we samen de optimale massagevorm.
 10. Contra-indicaties:
 • Geen massage bij:
  • Hartklachten, ontstekingen, tumoren, ernstige vaataandoeningen, overmatige pijn, extreme vermoeidheid, besmettelijke huidziektes, koorts, infectieziektes, steenpuist, drugs- of alcoholgebruik, algemeen onwel zijn, en aversie tegen massage.
 • Plaatselijk niet masseren bij acuut trauma, verdikkingen met onbekende oorzaak.
 1. Aangepaste Massage Bij:
 • Hoge en lage bloeddruk, trombose, bot- en spierziektes, bepaald medicijngebruik, herstelperiode na operatie of ziekte, lichte vaataandoeningen, spataderen, en zwangerschap.
 1. Praktische Informatie:
 • Hou er rekening mee dat de praktijk zich in een zolderruimte bevindt, alleen bereikbaar via een trap.