Ik heb een klacht of ben ontevreden over mijn behandelaar, wat moet ik doen?
Het kan zo zijn dat u na een bezoek bij een behandelaar niet tevreden bent over de gang van zaken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de communicatie, kwaliteit van de behandeling of de houding van de behandelaar. Probeer dit bespreekbaar te maken, het kan zijn dat u ontevreden bent maar dat uw behandelaar hier mogelijk niks vanaf weet.

Kan ik contact opnemen met een klachtenfunctionaris?
Mocht het zo zijn dat u er samen niet uitkomt of vindt u het moeilijk om dit bespreekbaar te maken, dan kunt u ervoor kiezen contact op te nemen met BMS belangenvereniging. Zij zullen u dan adviseren over hoe u de klacht het beste aan kunt pakken.

Mijn belangenvereniging BMS is een samenwerking aangegaan met Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke geschilleninstantie die door het Ministerie is erkend. Als de klacht niet opgelost kan worden door de Belangenvereniging BMS, zal de klacht voorgelegd worden aan Klachtenportaal Zorg.

De klachtenfunctionaris kan u helpen de beste manier te vinden voor het oplossen van de klacht. Hierbij geldt dat de klachtenfunctionaris onpartijdig is en als doel heeft te bemiddelen tussen u en de behandelaar door te luisteren, informeren en adviseren. Het kan voorkomen dat u na de afhandeling nog niet tevreden bent over de bemiddeling, dan is het mogelijk om verdere stappen te ondernemen zoals het voorleggen van de klacht bij de geschillencommissie.

Zijn er kosten aan verbonden?
Contact opnemen met mijn belangenvereniging voor het melden van een klacht en advies is kosteloos. Indien u gebruik wilt maken van de klachtenfunctionaris (via Klachtenportaal Zorg) dan zijn hier tevens geen kosten aan verbonden. 

Hoe kan ik contact op nemen?
U kunt telefonisch contact met Belangenvereniging BMS opnemen, via e-mail of middels het klachtenformulier.